ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը: Լինելով երիտասարդներից մեկը համալսարանում` կրթական գործընթացի կազմակերպման ոլորտում դրսևորած ճկուն քաղաքականության շնորհիվ ֆակուլտետը հենց սկզբից ձեռք է բերել մի շարք առավելություններ, որոնք հիմք են տալիս ասելու, որ ժուռնալիստիկա մասնագիտության ուսուցումն իրականացնող բուհերի համանուն ֆակուլտետների շարքում այն
եղել և մնում է առաջատարը: Ֆակուլտետում գործում է ուսուցման եռաստիճան համակարգ: Առաջին աստիճանը բակալավրիատն է: Չորսամյա ուսուցման ընթացքում ուսանողները ստանում են բարձրագույն լրագրողական կրթություն, որը, ըստ էության, բավարար է լրագրողի մասնագիտությամբ զբաղվելու համար:
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում գործում է երկու ամբիոն` մամուլի պատմության ու տեսության և ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի, որոնց աշխատանքներում ներգրավված են փորձառու և բարձրակարգ մասնագետներ: 
Նրանց մի մասը ֆակուլտետի շրջանավարտ է: Իրենց փորձն ու հմտություններն ապագա լրագրողներին փոխանցում են նաև հանրապետության առաջատար ԶԼՄ-ներից հրավիրված աշխատակիցներ, Հայաստանում գործող միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ:
Կարդալ ավելին
 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director
 9. Managing Director
 10. Managing Director
 11. Managing Director
 12. Managing Director
 13. Managing Director
 14. Managing Director
 15. Managing Director
 16. Managing Director
ՕՐԱՑՈՒՅՑ
 1. 05.05.15 - 31.08.15
  «ԿԱՆԱՅՔ, ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ»
  Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնը (ԳՀԱԿ) և Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը հայտարարում են 2015-2017 թթ. ընդունելություն Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում` «Կանայք, առաջնորդություն և զարգացում» մասնագիտացմամբ երկամյա նոր ծրագրի համար: Ուսումնական ծրագրի ավարտին շրջանավարտները ձեռք կբերեն Սոցիոլոգիայի մագիստրոսի կոչում` «Կանայք, առաջնորդություն և զարգացում» մասնագիտացմամբ: Մագիստրոսական ծրագիրը սպասարկվելու է Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի կողմից: «Կանայք, առաջնորդություն և զարգացում» մագիստրոսական ծրագիրը Հայաստանում առաջինն է և ներառում է կրթական այնպիսի մոդուլներ, ինչպիսիք են՝ Կանանց համաշխարհային շարժման պատմությունը 19-րդ և 20-րդ դարերում, Մշակութային հաղորդակցություն և գենդերային խտրականություն, Կանանց առաջնորդությունը գլոբալացման համատեքստում, Գենդեր և սոցիալական քաղաքականություն, Գենդերային հետազոտությունների մեթոդաբանություն, Կանայք և սոցիալական շարժումները հետխորհրդային ժամանակաշրջանում, Հաղորդակցման գենդերային առանձնահատկությունները, Կանայք, առաջնորդություն, կառավարում, Ռազմավարական կառավարում: «Կանայք, առաջնորդություն և զարգացում» մագիստրոսական ծրագրի շրջանակներում դասավանդող դասախոսներն ունեն մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն և ակտիվ մասնակցություն են ունեցել Հայաստանում կանանց առաջնորդությանն ուղղված գործընթացներին և հետազոտություններին: Դասախոսական կազմի վեց անդամներ 2013-2014 թթ. նաև վերապատրաստվել են Արիզոնայի պետական համալսարանի (ԱՊՀ) Սոցիալական փոխակերպումների ֆակուլտետում: Մագիստրոսական ծրագրի ուսանողներին հնարավորություն կընձեռվի ունենալու մենթորներ և գիտական ղեկավարներ Արիզոնայի պետական համալսարանի Կանանց և գենդերային ուսումնասիրությունների ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմից: Այժմ քննարկման փուլում են ԵՊՀ-ի և ԱՊՀ-ի կողմից համատեղ մշակված առցանց դասընթացներ առաջարկելու և միացյալ կրթական աստիճան ստեղծելու հնարավորությունները, ինչը մագիստրոսական ծրագրի ուսանողներին թույլ կտա ներգրավվել ցանկացած համատեղ առցանց դասընթացում և ստանալ ԱՊՀ-ի հետ միացյալ կրթական աստիճան: ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի (ԳՀԱԿ) գործունեության ընթացքում հայերենով թարգմանվել է կանանց, գենդերային, ինչպես նաև առաջնորդական ուսումնասիրությունների ծավալուն գրականություն: Բացի այդ` կենտրոնում հասանելի են կրթական մի շարք ռեսուրսներ, որոնք հնարավորություն կտան ապագա ուսանողներին ձեռք բերելու մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն: Մագիստրոսական ծրագրի ուսանողները հնրարավորություն կունենան նաև ներգրավվելու Կենտրոնի կողմից իրականացվող հետազոտական աշխատանքներին: Մագիստրոսական ծրագիրը իրականացվում է որպես ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) «Կանանց առաջնորդություն. Հայաստանում գենդերային հավասարության ապահովման և կանանց հնարավորությունների ընդլայնում» եռամյա ծրագրի արդյունք: ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնը (ԳՀԱԿ) իրականացնում է հետազոտական, կրթական լայնածավալ գործառույթներ և հայաստանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, տեղական հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ աջակցում է կանանց մասնագիտական առաջխաղացմանը: ԵՊՀ ԳՀԱԿ նպատակն է բարձրացնել հայ հասարակությունում գենդերային հիմնախնդիրների վերաբերյալ տեղեկացվածության մակարդակը, ուսանողներին ապահովել կանանց և գենդերային ուսումնասիրությունների վերաբերյալ կատարելագործված դասընթացներով, կազմակերպել կարիերայի զարգացմանը նպաստող սեմինարներ և դասընթացներ, զարգացնել գենդերային հիմնախնդիրների շուրջ հանրային քննարկումները և որպես հետազոտական կենտրոն՝ ծառայել գենդերային հավասարության ու կանանց առաջնորդությանհիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտությունների ու պետական քաղաքականության առաջխաղացմանը: Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն՝ զանգահարելով 060 710390 կամ գրելով cgls@ysu.am էլ. հասցեին: Ուսման վարձավճարը 1 տարվա համար կազմում է 450 000 ՀՀ դրամ: 2015-2017 թթ. մագիստրատուրայի ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են` Առաջին փուլ` 2015 թ. մայիսի 19-ից հունիսի 4-ը (բակալավրիատի 4-րդ կուրս ավարտաÍ այն ուսանողների համար, ովքեր շարունակում են ուսումը նույն մասնագիտությամբ) Երկրորդ փուլ` 2015 թ. հունիսի 10-ից հունիսի 25-ը (բաց է բոլորի համար) Երրորդ փուլ` 2015 թ. հուլիսի 3-ից օգոստոսի 25-ը (բաց է բոլորի համար) Մագիստրատուրայի ընդունելության քննություններն անցկացվում են` Առաջին փուլի դիմորդների ընդունելությունը կանցկացվի հարցազրույցի հիման վրա: Երկրորդ և երրորդ փուլերի ընդունելությունը ներառում է քննություն և հարցազրույց: Երկրորդ փուլ` 2015 թ. հունիսի 27-ից հուլիսի 2-ը Երրորդ փուլ` 2015 թ. սեպտեմբերի 1-ից սեպտեմբերի 5-ը: Մագիստրատուրայի ընդունելությանև անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին ծանոթանալու համար դիմել՝ ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 6-րդ հարկ, Մագիստրատուրայի բաժին:
 2. 01.06.15 - 15.09.15
  «ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ. ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ԹԵ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ»
  ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական հոգեբանության ամբիոնը կազմակերպում է գիտաժողով «Հոգեբանության կարգավիճակը. հումանիտար, սոցիալական, թե բնագիտական» խորագրով, որը տեղի է ունենալու հոկտեմբերի 28-ին: Այս հիմնախնդրի անորոշությունը կասկածի տակ է դնում հոգեբանության կարգավիճակը որպես գիտություն: Հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելո ւհետևալ խնդիրների քննարկմանը. Հոգեբանականգիտության մեթոդաբանությունը Հոգեբանության զարգացման ակունքները և հեռանկարները Հոգեբանության գիտական հիմքերի ճգնաժամը Հոգեբանական գիտության մեթոդաբանական սկզբունքների նմանությունները և տարբերությունները այլ գիտություններից Հոգեբանական հարացույցների փոփոխման հնարավորությունները Այս և հարակից թեմաներով հոդվածներն ուղարկել psychology@ysu.am էլ.հասցեին մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 15-ը:
 3. 23.06.15 - 28.08.15
  ՉԻՆԱՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
  ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի «Չինարենի և չինական մշակույթի կենտրոնը» 2015-2016թթ. ուս. տարվա սեպտեմբերի 1-ից հրավիրում է չինարենի ուսուցման դասընթացների` սկսնակներից մինչև առաջատար (A1 մակարդակ): Դասընթացը կտևի 8 ամիս: Ուսուցումն իրականացվելու է ԵՊԼՀ Կոնֆուցիոսի ինստիտուտի լավագույն մասնագետների կողմից՝ նորագույն մեթոդների կիրառմամբ, որով տարիներ շարունակ պատրաստվում են դիվանագետներիև թարգմանիչների դասընթացները: Դասընթացի ավարտին կտրվի վկայական: Դասավանդման նյութերը` «Նոր գործնական Չինարեն լեզու» իր աշխատանքային տետրով, 1-ին և 2-րդ մակարդակների համար (տպագրված Պեկինի Լեզուների և Մշակույթի Համալսարանի կողմից) և Չինարեն – Հայերեն դասագրիք (տպագրված ԵՊԼՀ-ի կողմից): Դասընթացի ամսական արժեքն է՝ ԵՊ Հուսանողների համար 10.000 դրամ (համապատասխան դեկանատի տեղեկանքի առկայության դեպքում), ՀՀ այլ ԲՈՒՀ-ի ուսանողների համար 12.000 դրամ (համապատասխան դեկանատի տեղեկանքի առկայության դեպքում), Ուսանողական կարգավիճակ չունեցողների համար 15.000 դրամ: Դասընթացներին գրանցվելու և այլ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ 410 սենյակ՝ «Չինարենի և չինական մշակույթի կենտրոն»-ի ղեկավար Ա.Իսրայելյանին կամ զանգահարել +374 60 710082 (ներքին 1082), +374 93 19-66-66 հեռախոսահամարներով:Էլ.հասցե՝ a.israyelyan@ysu.am
 4. 02.07.15 - 20.09.15
  ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱԿ-Ի ՄՈԴԵԼ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ
  ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը՝ ՄԱԿ ՀՏՎ երևանյան գրասենյակի նախաձեռնությամբ և Հայաստանում ամերիկյան համալսարանի հետ համատեղ կազմակերպում է առաջին Ազգային ՄԱԿ-ի մոդել համաժողովը, որը կմիավորի 16-25 տարեկան ուսանողներին և դպրոցականներին: Համաժողովը նվիրված է ՄԱԿ-ի հիմնադրման 70-ամյակին և ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման նպատակներին: Բոլոր մանրամասները և համաժողովի դիմումի հղումը կարող եք գտնել այստեղ՝ https://www.facebook.com/events/280142755489435/ կամ http://un.am/hy/news/292#sthash.Kf3IJyQZ.dpuf :